Muistikuvia

concept imageMuistikuvat (Imágenes de Memoria): Identiteettiarkisto Latinalaisen Amerikan silmin Suomessa on tuleva julkaisu ja arkisto, joka kerää sadan Suomeen juurtuneen latinalaisamerikkalaisen äänet. Kyseisessä projektissa osallistujat jakavat pohdintojaan siitä, millaisina he käsittävät itsensä Suomeen muutettuaan ja kuinka he ajattelevat muiden heidät käsittävän. Julkaisu tulee keskittymään identiteettien
muodonmuutokseen, painottaen sitä, kuinka latinalaisamerikkalaiset identiteetit sulautuvat suomalaisiin ja toisaalta ovat näiden kanssa radikaalisti ristiriidassa. Kaikki kerätyt katkelmat työstetään yhteiseksi runoksi, joka pyrkii tuomaan esille ”maahanmuutosta”, ”alkuperästä” ja ”määränpäästä” puhuvien äänten
monipolvisuuden. Kirja pyrkii lisäksi tarkastelemaan ”erilaisuuden” käsitettä, sen huomiotta jätettyjä sisäisiä jännitteitä sekä tapaa, jolla tätä käsitettä jatkuvasti eksotisoidaan.

Useat Latinalaista Amerikkaa kuvailevat äänet ilmentävät edelleen tämän yhteisön glamorisointia. Seksismistä, rasismista ja luokkajaottelusta kumpuavia, ihmisten päivittäin kohtaamia sosiaalisia konflikteja vähätellään ja ne hyväksytään. Tämän julkaisun avulla haluamme saada kuuluviin uusia ääniä, uudelleenmääritellä käsitteitä sekä rikkoa mantereeseemme liitetyt, vallalla olevat mielikuvat.
Yhteisöllisyyden avulla kudomme yhteen kokemukset ulkomaalaistaustaisilta, jotka nyt ovat myös Suomen kansalaisia. Kirjan oheen tarjoamme äänipaletin: äänikollaasin, joka esittää niitä ääniä, jotka vastaajiemme mukaan muistuttavat heitä Latinalaisesta Amerikasta.

Muistikuvat (Imágenes de Memoria): Identiteettiarkisto Latinalaisen Amerikan silmin Suomessa aloittaa projektin, jonka tarkoituksena on kerätä vieläkin suurempi ulkomaalaistaustaisten kansalaisten identiteetti- ja tarina-arkisto Suomessa.
Muistikuvat julkaistaan elokuussa 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s