SUOMI

ENGLISH | ESPAÑOL

SOMOS LA COLECTIVA olemme me. Viisi naista. Suomessa asuvia, latinalaisamerikkalaisia runoilijoita, taiteilijoita ja tutkijat. Käytämme runoutta lähtökohtana, jonka avulla tutkimme muita kielen muotoja ja välitämme sisältöjä, jotka
marginaalit ja periferiat määrittelevät, hegemoniset diskurssit ovat kätkeneet näkymättömiin, hiljentäneet tai vääristäneet.

Kokemuksemme taide- ja kulttuurityöläisinä sekä Suomessa asuvina ulkomaalaistaustaisina taiteilijoina on
saanut meidät kyseenalaistamaan ja uudelleenmäärittelemään käsitteitä kuten alkuperä ja määränpää, koti ja identiteetin transnationaalisuus.

Suunnittelemamme projektit tutkivat latinalaisamerikkalaisten yhteisöjen muuttoliikkeen monimuotoisuutta Suomessa. Millä tavoin yhteisössämme sanallistetaan sisältöjä? Mikä niitä motivoi ja kuinka erilaiset diskursseja luovat äänet ovat keskenään dialogissa?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s