PORTUGUÊS

SOMOS LA COLECTIVA são quatro poetas e artistas latino-americanas radicadas na
Finlândia. Partimos da poesia para experimentar com outras formas de linguagem e
comunicar conteúdos tornados invisíveis, silenciados ou representados erroneamente por discursos hegemônicos, que definem a marginalidade e as periferias.
Nossa experiência como trabalhadoras da arte e da cultura, além de imigrantes que vivem na Finlândia, nos levou a questionar e a repensar conceitos como: origem e destino, lar e a transnacionalidade da identidade.
Os projetos que desenvolvemos investigam a complexidade dos movimentos imigrantes das comunidades latino-americanas na Finlândia. Como é articular conteúdo em nossa comunidade? O que as motiva e como as diferentes vozes desenvolvem discursos entre elas?

SUOMI

ESPAÑOL

ENGLISH

ESPAÑOL

SOMOS LA COLECTIVA  somos cinco poetas, artistas y académicas latinoamericanas establecidas en Finlandia.  Partimos de la poesía para experimentar con otras formas de lenguaje y comunicar contenidos invisibilizados, silenciados o erróneamente representados por los discursos hegemónicos que definen la marginalidad y las periferias.

Nuestra experiencia como trabajadoras del arte y la cultura y migrantes viviendo en Finlandia nos ha llevado a  cuestionar y repensar conceptos como: Origen y destino, hogar y  la transnacionalidad de la identidad.

Los proyectos que desarrollamos, investigan la complejidad de los movimientos migratorios de las comunidades latinoamericanas en Finlandia. ¿De qué manera se articulan contenidos en nuestra comunidad? ¿ Qué los motiva y cómo las diferentes voces que desarrollan discursos dialogan entre ellas?


SUOMI

ENGLISH

PORTUGUÊS

SUOMI

SOMOS LA COLECTIVA olemme me. Viisi naista. Suomessa asuvia, latinalaisamerikkalaisia runoilijoita, taiteilijoita ja tutkijat. Käytämme runoutta lähtökohtana, jonka avulla tutkimme muita kielen muotoja ja välitämme sisältöjä, jotka
marginaalit ja periferiat määrittelevät, hegemoniset diskurssit ovat kätkeneet näkymättömiin, hiljentäneet tai vääristäneet.

Kokemuksemme taide- ja kulttuurityöläisinä sekä Suomessa asuvina ulkomaalaistaustaisina taiteilijoina on
saanut meidät kyseenalaistamaan ja uudelleenmäärittelemään käsitteitä kuten alkuperä ja määränpää, koti ja identiteetin transnationaalisuus.

Suunnittelemamme projektit tutkivat latinalaisamerikkalaisten yhteisöjen muuttoliikkeen monimuotoisuutta Suomessa. Millä tavoin yhteisössämme sanallistetaan sisältöjä? Mikä niitä motivoi ja kuinka erilaiset diskursseja luovat äänet ovat keskenään dialogissa?

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

OSALLISTU

Viime vuonna, useita kertoja törmättyään, Roxana, Martina, Ana ja Rosamaría, latinalaisamerikkalaisen,
Helsingissä kulttuurialalla työskentelevien naisten joukko, perusti projektin nimeltä ”La Colectiva” (kollektiivi), tarjotakseen alustan, joka edistää, rohkaisee ja kokoaa ääniä ja tarinoita siitä, kuinka latinalaisamerikkalainen identiteetti Suomessa ilmentyy, rakentuu ja nousee esiin.

Nämä tarinat kootaan lyhyellä kyselyllä, joka on suunnattu Suomeen juurtuneille latinalaisamerikkalaisille. Kyselyssä on kaksi osaa, joista ensimmäisessä kysytään perustietoja ja toisessa pyydetään täydentämään lauseita liittyen maahanmuuttoon, lähtemiseen ja saapumiseen liittyen. ”Kun minä lähdin…” ”Kun minä saavuin…” ”Nyt kun olen täällä…”

Nämä lauseet voit täydentää omista kokemuksistasi käsin, huomioiden oma mietteesi, muistosi, kokemasi vaikeudet, kaipuut, saavutukset ja kaipaamasi äänet.

Nämä lauseet muodostavat pohjan julkaisulle, jossa työstämme yhteisen runon, aiemmin julkaisemamme manifestin tapaan. Identiteetti, kulttuurierot, alueet, julistustila, nousevat äänet. Tavoitteenamme on löytää vähintään sata Suomeen juurtunutta, latinalaisamerikkalaista vastaajaa jakamaan kokemuksensa saadaksemme aiheestamme monipuolisen ja kattavan kuvan. Kiitämme jo etukäteen niitä, jotka haluavat jakaa kanssamme ajatuksensa ja aikansa ja tulla julkaisuun mukaan, sekä niitä, jotka levittävät julkaisua siitä mahdollisesti kiinnostuneille.

Vastaajien henkilökohtaisia tietoja suojataan eikä niitä jaeta eteenpäin ilman asianomaisten lupaa, ja jaetut tarinat käsitellään anonyymisti. Pyydämme kuitenkin vastaajilta lupaa mainita heidän nimensä julkaisun kiitospuheessa projektin päättyessä – mutta vain jos vastaaja sen sallii.